Referencie

Priemysel:

 • Constellium, Gbeľany - budovanie komplexnej LAN infraštruktúry, dodávka a konfigurácia aktívnych prvkov LAN a WiFi, dodávka a inštalácia záložných napájacích zdrojov, dodávka a inštalácia prezentačnej techniky.
 • Bonfiglioli, Považská Bystrica - dodávka a konfigurácia aktívnych prvkov LAN a WiFi.
 • ARAVER – dobudovanie LAN infraštruktúry, dodávka a konfigurácia aktívnych prvkov LAN a WiFi, zabezpečovacia a kamerová technika, dodávka záložných napájacích zdrojov, dodávka a inštalácia prezentačnej techniky, komplexná dodávka IKT zariadení, návrh a konfigurácia serverovej farmy, dodávka a konfigurácia ultratenkých klientov, implementácia IKT v rámci celého územia SR.
 • Zepelin, Trenčín - dobudovanie LAN infraštruktúry, dodávka a konfigurácia aktívnych prvkov LAN a WiFi, dodávka a konfigurácia zabezpečovacej a kamerovej techniky, dodávka záložných napájacích zdrojov, dodávka a inštalácia prezentačnej techniky.
 • GE Energy Slovakia, Nové Mesto nad Váhom– desktop Services formou outsourcing-u.
 • Hella Slovakia Front-Lighting, Kočovce- vybudovanie redundantného WiFi Bridge medzi výrobnou halou a Logistika + zabezpečenie nepretržitej prevádzky bezdrôtového spoja.
 • Wakelake, Bratislava - vybudovanie infraštruktúry IKT, dodávka a konfigurácia serverovej a sieťovej infraštruktúry LAN a WiFi HPE Aruba.
 • XRAY
 • Kora
 • PH KONZULTA
 • Eurotip
 • YURA Corporation Slovakia - subdodávateľ KIA Žilina (Lednické Rovné, Rimavská Sobota, Hnúšťa) – Projekt „Intelligent building,“ budovanie komplexnej infraštruktúry, outsourcing.
 • Letecké opravovne LOTN, Trenčín - budovanie komplexnej infraštruktúry, outsourcing.
 • Trens, Trenčín - dodávka IKT infraštruktúry.
 • Konštrukta INDUSTRY, Trenčín - dodávka IKT infraštruktúry.
 • IMET, Bratislava - budovanie komplexnej IKT infraštruktúry, outsourcing.
 • OZETA NEO, Trenčín – projekt nasadenia prostriedkov ochrany dátovej siete.
 • DMZ DMD Holding, Trenčín - Projekty „Intelligent building,“ budovanie komplexnej infraštruktúry.
 • Auto KELLY Slovakia, Trenčianske Jastrabie - dodávka IKT infraštruktúry.
 • Apartmánový komplex RIVUS, Liptovský Mikuláš – Projekt „Intelligent building,“ budovanie komplexnej infraštruktúry, outsourcing.
 • Krauthammer Central Europe, Bratislava- budovanie komplexnej IKT infraštruktúry, outsourcing.

Telecom a IT sektor:

 • Orange Slovensko, Bratislava – projekt nasadenia prostriedkov ochrany dátovej siete, antivírová ochrana, systémová administrácia.
 • UNISYS Slovakia, Bratislava – dodávka IKT infraštruktúry a sieťových zariadení.

Vzdelávanie:

 • Katolícka Univerzita v Ružomberku – komplexná dodávka IKT infraštruktúry, návrh a konfigurácia serverovej farmy, dodávka a konfigurácia ultratenkých klientov na báze SUN Microsystem
 • VUCHT (Výskumný ústav chemických technológii), Bratislava a Šaľa - budovanie komplexnej IKT infraštruktúry, outsourcing.
 • LOLEX, Trenčín – návrh a realizácia IKT systému pre potreby prevádzky výcvikového zariadenia požiarnej ochrany prevádzkovaného vo výcvikovom priestore Lešť.

Zdravotníctvo:

 • Nemocnica svätého Michala, Bratislava – komplexná dodávka IKT zariadení, návrh a konfigurácia serverovej farmy, dodávka a konfigurácia ultratenkých klientov na báze SUN Microsystem a Dell WYSE + Citrix, implementácia v rámci celého územia SR.
 • Poliklinika, Myjava - vybudovanie infraštruktúry IKT, dodávka serverovej a sieťovej infraštruktúry, pracovné a popisovacie stanice pre RDG, outsourcing IKT služieb.
 • Mestská poliklinika Dubnica nad Váhom - vybudovanie komplexnej infraštruktúry IKT, dodávka a konfigurácia serverovej i sieťovej infraštruktúry, pracovné a popisovacie stanice pre RDG, outsourcing IKT služieb.
 • Vojenská poliklinika Sliač
 • Optoklinika Káčerík
 • Poliklinika Údernícka
 • Nemocnica Svidník - audit IT systémov a obslužných prevádzkových systémov.
 • Nemocnica Humenné - audit IT systémov a obslužných prevádzkových systémov.
 • KRKA Slovakia, Bratislava - budovanie komplexnej IKT infraštruktúry, outsourcing.
 • PLIVA Slovakia, Bratislava - budovanie komplexnej IKT infraštruktúry, outsourcing.
 • Solvay Pharma, Bratislava - budovanie komplexnej IKT infraštruktúry, outsourcing.

Štátna správa:

 • MsÚ Nemšová - budovanie komplexnej IKT infraštruktúry, outsourcing.

Bankový sektor:

 • VÚB, Bratislava – projekt nasadenia prostriedkov ochrany dátovej siete, DMZ.

Sektor Služby:

 • Právnická kancelária Marek Doktor, Trenčín - budovanie komplexnej LAN infraštruktúry, dodávka a konfigurácia aktívnych prvkov LAN a WiFi, IP Telefónia, zabezpečovacia a kamerová technika, dodávka záložných napájacích zdrojov, dodávka a inštalácia prezentačnej techniky.
 • Súdna rada SR, Bratislava - doplnenie LAN infraštruktúry, dodávka a konfigurácia aktívnych prvkov LAN a WiFi.
 • Unomed, Trenčín – vybudovanie LAN infraštruktúry, dodávka a konfigurácia aktívnych prvkov LAN a WiFi, zabezpečovacia a kamerová technika, dodávka záložných napájacích zdrojov, dodávka a inštalácia prezentačnej techniky, komplexná dodávka IKT zariadení, návrh a konfigurácia serverovej farmy, desktop Services formou outsourcing-u.
 • Biohem, Trenčín - vybudovanie LAN infraštruktúry, dodávka a konfigurácia aktívnych prvkov LAN a WiFi, zabezpečovacia a kamerová technika, dodávka záložných napájacích zdrojov, dodávka a inštalácia prezentačnej techniky, komplexná dodávka IKT zariadení, návrh a konfigurácia serverovej farmy, desktop Services formou outsourcing-u.
 • Herbaria - vybudovanie LAN infraštruktúry IKT.
 • Ballanced HR
 • REALSVIT