IKT outsourcing

Venujte sa svojmu biznisu a neriešte IKT technológie a zároveň držíte krok s aktuálnymi trendami v tejto oblasti

Outsourcing IKT v dnešnej dobe predstavuje celosvetový trend. Dôvodom je požadovaná kvalita práce, potrebná redukcia nákladov a nutnosť orientácie na hlavný predmet podnikania. IKT outsourcing je moderný spôsob v oblasti správy informačných technológií. Je to efektívny nástroj na využívanie prostriedkov a financií na informačné technológie.

Prečo si zvoliť outsourcing IKT?

 • Identifikácia potrieb – pomôžeme Vám zadefinovať Vaše potreby, ciele a zraniteľné miesta v organizačných otázkach
 • Šetrenie nákladov - okrem priamych nákladov šetríte aj náklady na budovanie a vzdelávanie vlastného odborného tímu
 • Komplexné riešenie problémov - máte pod kontrolou všetky väzby na jednotlivé oblasti Vášho podnikania
 • Dostupnosť – okamžite máte k dispozícií tím technikov a odborníkov, ktorí sú priebežne skolený a certifikovaný pre jednotlivé IKT oblasti
 • Prevencia problémov - monitoring IKT predchádza výpadkom a umožnuje plánovať obnovu alebo rozšírenie prostriedkov IKT a znižuje sa ním riziko vzniku incidentov a výpadkov kľúčových prvkov

Poskytujeme outsourcing v nasledovných oblastiach:

 • outsourcing projektového tímu - klient sám riadi projekt a dodávateľ poskytuje skúsený a zohraný implementačný tím,
 • outsourcing infraštruktúry IKT – ide o služby spojené s prevádzkou infraštruktúry, od podpory prevádzky počítačovej siete, cez správu a administráciu serverov, storage až po možnosť prevádzky väčšiny infraštruktúry z miesta poskytovateľa služby,
 • outsourcing vývoja a prevádzky aplikácie - aplikácie môžu byť prevádzkované buď v prostredí klienta a dodávateľ zabezpečuje ich administráciu, údržbu a podporu, alebo aplikácie môžu byť prevádzkované a udržiavané priamo z priestorov dodávateľa,
 • outsourcing rozvoja IKT systémov – dodávateľ sa stáva strategickým partnerom klienta a navrhuje stratégiu IKT, vyberá spoločne s klientom najvhodnejšie riešenie, riadi implementáciu a následne zabezpečuje podporu prevádzky. V tomto stupni je poskytovateľ outsourcingu zodpovedný aj za riadenie subdodávateľov jednotlivých systémov.

Služby, ktoré poskytujeme v oblasti IKT outsourcingu:

 • konzultácie,
 • migrácia IKT infraštruktúry,
 • administrácia WIN, UNIX a DB prostredia,
 • ladenie a troubleshooting IKT infraštruktúry,
 • body leasing,
 • servis HW a SW,
 • Service Desk (L1),
 • správa a údržba IKT infraštruktúry (L2/L3),
 • monitoring IKT infraštruktúry,
 • profylaktika IKT infraštruktúry,
 • release & deployment management,
 • riadenie tretích strán.

Výber firmy, ktorá bude poskytovať outsourcingové služby je zložitý proces. Vzhľadom k dlhodobému vzťahu, ktorý medzi klientom a dodávateľom služby vznikne, hrá kľúčovú úlohu pri výbere outsourcingového partnera: stabilita dodávateľa, jeho filozofia, schopnosť porozumieť klientovi a schopnosť pružne reagovať na zmeny a požiadavky klienta.