Bezpečnosť

Poznáte zraniteľné miesta vašich IKT systémov a dokážete ich odhaliť skôr, ako ich niekto zneužije?

  • Chcete vedieť, čo vám dnes cez internet reálne hrozí?
  • Viete, že väčšie nebezpečenstvo vám hrozí od interných ľudí, ktorí k IKT systémom dennodenne pristupujú?
  • Chcete mať istotu, že ste pred týmito hrozbami účinne chránení?

Toto sú otázky, na ktoré Vám určite odpovieme a navrhneme Vám optimálne riešenie.

Spoločnosť BSC Line patrí medzi odborníkov v oblasti IKT bezpečnosti. Získali sme partnerstvá svetových lídrov v bezpečnostných technológiách a zaoberáme sa poskytovaním riešení a implementáciou produktov v oblasti bezpečnosti, dostupnosti a manažovania IKT infraštruktúry. Bezpečnostné partnerstvá na vysokej úrovni udržiavame so svetovými lídrami. Sme McAfee SecurityAlliance Premier Partnerom a ESET Gold Partnerom.

Pre našich zákazníkov zabezpečíme analýzu súčasného stavu. Na základe ich požiadaviek a potrieb im poradíme s nasadením najlepších bezpečnostných praktík a riešení v celej firme. Kompletným bezpečnostným posudzovaním, plánovaním a návrhom môžeme vytvárať stratégie pre riadenie a znižovanie rizík za účelom ochrany informačných aktív, ktoré sú kritické pre ich podnikanie. Nami ponúkanými službami sú: riešenia pre základné posúdenie rizík bezpečnosti informácií, vypracovanie bezpečnostnej politiky, systémy reakcie na incidenty a zotavenia, a taktiež posúdenie zraniteľnosti.