My sme technologický integrátor

spoznajte nás

O nás

BSC Line s.r.o. je spoločnosť poskytujúca komplexné IKT služby a riešenia so zameraním na malé a stredne veľké spoločnosti. Našou prioritou je dodávať zmysluplné riešenia s použitím overených technológií s cieľom dosiahnuť stabilné a bezpečné prevádzkové podmienky.

Znalosť v problematike a ochota riešiť požiadavky zákazníkov do detailov, je pre nás dôležitá.

Bezpečnosť podnikov

Riešenia bezpečnosti podnikov ponúkané našou spoločnosťou, umožňujú organizáciám rozpoznať, porozumieť a odhaliť zraniteľné miesta v bezpečnosti vo svojich prevádzkach. Radíme organizáciám, aká miera zabezpečenia je pre nich „postačujúca“ a dodávame overené riešenia na ochranu IKT infraštruktúry a aktív.

Schopnosť „vidieť“ do svojich operácií, pomáha našim klientom usporiadať si svoje rizikové investície do zabezpečenia a sústrediť sa viac na dosahovanie svojich strategických cieľov a poslania.

Spoznajte naše riešenia

Outsourcing

Jednou z výhod outsourcingu IKT je, že klient získava požadovanú kvalitu služieb pri nižších nákladoch, pretože poskytovateľ outsourcingu dokáže svoje náklady rozložiť medzi viacero prijímateľov služieb. Ďalšou výhodou je, že týmto spôsobom si zákazníci zabezpečia technologickú aktuálnosť a štandardizáciu zariadení a licencií a takmer okamžitú reakciu na aktuálne potreby vzniknuté v spoločnosti.

BSC Line s.r.o., ako poskytovateľ outsourcingu komplexných IKT služieb, pomáha organizáciám na celom území SR.

Viac o outsourcingu

Systémová integrácia

Serverové riešenia, ktoré poskytuje BSC Line s.r.o., sú postavené na širokej škále dostupných hardvérových a softvérových platforiem s možnosťou vytvorenia úplne novej systémovej infraštruktúry alebo plnej integrácie do existujúceho prostredia.

K spokojnosti našich zákazníkov prispievajú atribúty ako: stabilita, bezpečnosť, vysoká dostupnosť a podpora implementovaných riešení, ktoré svojím dizajnom a spôsobom nasadenia patria k špičke z technologického a projektového hľadiska.

Zárukou kvality riešenia je úzka spolupráca s poprednými dodávateľmi hardvérových aj softvérových komponentov akými sú: HP, DELL, Cisco, Barracuda, Microsoft, VMware, a iné.

Politika kvality

Dlhodobou stratégiou spoločnosti BSC Line s.r.o., je uspokojovať potreby svojich zákazníkov poskytovaním kvalitných a spoľahlivých služieb s maximálnou mierou bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, s minimálnym dopadom na životné prostredie, s dodržiavaním zásad sociálnej zodpovednosti a kybernetickej bezpečnosti.

Preto sa venujeme aj zvýšeniu odbornosti zamestnancov zavedením efektívnosti systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015, systému environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001:2015 a systému manažérstva bezpečnosti informácií podľa normy 27001:2014.