Serverové a storage riešenia

Serverové a storage riešenia, ktoré poskytuje BSC Line s.r.o., sú postavené na širokej škále dostupných hardvérových a softvérových platforiem s možnosťou vytvorenia úplne novej systémovej infraštruktúry alebo plnej integrácie do existujúceho prostredia.

Kompletné zabezpečenie dodávky hardvéru, inštalácia a konfigurácia systémov a aplikácií

 • komplexná dodávka HW platformy, inštalácia a konfigurácia HW vybavenia, inštalácia operačných systémov a aplikácií Microsoft,
 • Windows server,
 • doménové služby, DNS,
 • aplikácie: Exchange server, ISA server, WEB služby a ostatné produkty a služby, vrátane vybraných produktov tretích strán,
 • služba zabezpečuje portfólio produktov určených pre veľké organizácie, ako aj produkty určené stredným a menším organizáciám.

Služby týkajúce sa nasadenia serverov, storage a aplikácií

 • Nasadenie operačných systémov Microsoft, špecifikácia vhodného HW vybavenia, návrh topológie serverov a storage, Windows domény, spracovanie manuálu nasadenia serverov, storage a pracovných staníc.

Správa serverov:

 • udržiavanie predpísaného stavu HW a SW na serveroch a storage,
 • správa užívateľských účtov,
 • zabezpečenie bezpečnostných politík,
 • vzdialený dohľad,
 • zálohovanie dát,
 • monitoring a profylaktika.

Podpora prevádzky serverov, storage a aplikácií

 • Komplexná starostlivosť o prostredie serverov, storage a pracovných staníc, pravidelný monitoring serverov a storage, riešenie neštandardných stavov, zabezpečenie aktuálnosti systémov, automatizovaný monitoring pre rozsiahlejšie systémy.

Virtualizácia

 • Konzultácie k nasadeniu virtualizácie, poradenstvo pri výbere vhodnej HW a SW infraštruktúry, poradenstvo pri výbere serverov a storage na virtualizáciu, spracovanie plánu nasadzovania.

Užívateľská podpora

 • telefonická, e-mailová a personálna podpora užívateľov