Infraštruktúrne riešenia IKT

Zabezpečujeme komplexnú dodávku pasívnych a aktívnych prvkov IKT - od návrhu sieťového riešenia LAN a WAN, dodávky a realizácie, až po samotnú správu infraštruktúry IKT.

Návrh štruktúrovanej kabeláže:

 • návrh a projekcia slaboprúdových rozvodov (štruktúrovanej kabeláže),
 • projekt a analýza systému štruktúrovanej kabeláže - PC siete, telefónne rozvody, kabeláž pre zabezpečovacie systémy, prístupové systémy, monitorovacie systémy,
 • technické a výkresové spracovanie projektu.

Realizácia pasívnej časti počítačovej siete:

 • inštalácia metalických a optických dátových rozvodov,
 • trasovanie, lištovanie, príprava káblovej trasy, montáž dátových rozvádzačov a finalizácia koncových zásuviek RJ45 CAT5e, 6, 6A, 7,
 • certifikačné meranie a testovanie dátových rozvodov,
 • realizácia optickej kabeláže a optických zvarov.

Realizácia aktívnej časti počítačovej siete:

 • inštalácia aktívnych prvkov počítačovej siete (switch, router, firewall,...),
 • konfigurácia aktívnych prvkov siete, optimalizácia výkonu v prostredí LAN/WAN,
 • zabezpečenie prepojenia LAN sietí,
 • manažment LAN/WAN sietí,
 • riešenie bezpečnosti počítačových sietí (Firewall, IDS),
 • konzultačná činnosť, užívateľská podpora a školenia,
 • konfigurácia šifrovaných VPN spojení medzi pobočkami.

Správa siete (počítačových sietí):

 • pravidelná starostlivosť a správa firemnej siete (LAN),
 • pravidelná kontrola nastavení aktívnych prvkov počítačovej siete + dodatočné nastavenia,
 • aktualizácia Firmware aktívnych prvkoch,
 • záručný a pozáručný servis pasívnych a aktívnych sieťových komponentov,
 • kontinuálny monitoring aktívnych prvkov siete + SMS notifikácie pri incidentoch, resp. nedostupnosti zariadenia,
 • manažment bezdrôtovej siete WiFi,
 • konfigurácia zabezpečenia lokálnych počítačových sietí.