Systémová integrácia

Spoločnosť BSC Line ponúka hĺbkovú odbornú expertízu a riešenia v kľúčových priemyselných odvetviach. Naši pracovníci kombinujú dôkladné poznatky týchto odvetví s komplexnou metodológiou služieb, pokročilým programovým manažmentom a rozsiahlymi poznatkami o technológiách i softvérových vývojových nástrojoch. Našim klientom poskytujeme komplexný prístup, aby sme im pomohli zvládnuť spletitosti ktoré vznikajú pri definovaní a implementácii informačnej stratégie pre celú spoločnosť.

Serverové riešenia, ktoré poskytuje BSC Line s.r.o. sú postavené na širokej škále dostupných hardvérových a softvérových platforiem s možnosťou vytvorenia úplne novej systémovej infraštruktúry, alebo plnej integrácie do existujúceho prostredia.

K spokojnosti našich zákazníkov prispievajú atribúty ako stabilita, bezpečnosť, vysoká dostupnosť a podpora implementovaných riešení, ktoré svojim dizajnom a spôsobom nasadenia patria k špičke z technologického a projektového hľadiska. Zárukou kvality riešenia je úzka spolupráca s poprednými dodávateľmi hardvérových aj softvérových komponentov akými sú: HP, IBM, RedHat, Novell, Microsoft, VMware, Polyserve a iné.

 • Kompletné zabezpečenie dodávky hardware, inštalácia a konfigurácia systémov a aplikácií
  • Komplexná dodávka HW platformy, inštalácie a konfigurácia HW vybavenia, inštalácia operačných systémov a aplikácií Microsoft:
  • Windows server
  • doménové služby, DNS
  • Aplikácie: Exchange server, ISA server, WEB služby a ostatné produkty a služby, vrátane vybraných produktov tretích strán.
  • Služba zabezpečuje portfólio produktov určených pre veľké organizácie ako aj produkty určené stredným a menším organizáciám"
 • Služby týkajúce sa nasadenia serverov a aplikácií
  • nasadeniu operačných systémov Microsoft, špecifikácia vhodného HW vybavenia, návrh topológie serverov, Windows domény, spracovanie manuálu nasadenia serverov a pracovných staníc,...
 • Správa serverov:
  • Udržovanie predpísaného stavu HW a SW na serveroch
  • Správa užívateľských účtov
  • Zabezpečenie bezpečnostných politík
  • Vzdialený dohľad
  • Zálohovanie dát
  • Monitoring a profylaktika
 • Podpora prevádzky serverov a aplikácií
  • Komplexná starostlivosť o prostredie serverov a pracovných staníc, pravidelný monitoring serverov, riešenie neštandardných stavov, zabezpečenie aktuálnosti systémov, autopmatizovaný monitoring pre rozsiahlejšie systémy
 • Virtualizácia
  • Konzultácie k nasadeniu Virtualizácie, poradenstvo pri výbere vhodnej HW a SW infraštruktúry, poradenstvo pri výbere serverov na virtualizáciu, spracovanie plánu nasadzovania.
 • Užívateľská podpora
  • telefonická, emailová a personálna podpora užívateľov