Sieťová komunikácia

Zabezpečujeme komplexnú dodávku počítačových sietí, od návrhu sieťového riešenia, dodávky a realizácie, až po samotnú správu siete.

Návrh počítačovej siete

 • návrh a projekcia slaboprúdových rozvodov (počítačovej siete)
 • projekt a analýza systému štruktúrovanej kabeláže - PC siete, telefónne rozvody
 • technické a výkresové spracovanie projektu

Realizácia pasívnej časti pc siete:

 • inštalácia metalických a optických dátových rozvodov na báze Ethernetu a optiky
 • lištovanie, zaťahovanie káblových systémov, montáž dátových rozvádzačov (rack) a zásuviek
 • certifikačné meranie a testovanie dátových rozvodov
 • ralizácia optickej kabeláže a optických zvarov

Realizácia aktívnej časti počítačovej siete:

 • inštalácia aktívnych prvkov počítačovej siete (switch, router, firewall...)
 • nastavenie aktívnych prvkov siete k dosiahnutiu optimálneho výkonu v prostredí LAN/WAN
 • zabezpečenie prepojenia LAN sietí
 • manažment LAN/WAN sietí
 • riešenie bezpečnosti počítačových sietí (Firewall, IDS)
 • konzultačná činnosť, užívateľská podpora a školenia
 • nastavenie šifrovaných VPN spojení medzi pobočkami

Správa siete (počítačových sietí):

 • pravidelná starostlivosť a správa firemnej siete (LAN)
 • pravidelná kontrola nastavení aktívnych prvkov počítačovej siete + dodatočné nastavenia
 • aktualizácia firmwaru na jednotlivých aktívnych prvkoch pc sietí
 • riešenie záručných a pozáručných problémov sieťových komponentov
 • stály monitoring aktívnych prvkov siete + sms notifikácie o výpadkoch
 • správa bezdrôtovej siete WiFi
 • zabezpečenie lokálnych počítačových sietí