Produkty a služby

Spoločnosť BSC Line ponúka hĺbkovú odbornú expertízu a riešenia v kľúčových priemyselných odvetviach. Naši pracovníci kombinujú dôkladné poznatky týchto odvetví s komplexnou metodológiou služieb, pokročilým programovým manažmentom a rozsiahlymi poznatkami o technológiách i softvérových vývojových nástrojoch. Našim klientom poskytujeme komplexný prístup, aby sme im pomohli zvládnuť spletitosti ktoré vznikajú pri definovaní a implementácii informačnej stratégie pre celú spoločnosť.

Serverové riešenia, ktoré poskytuje BSC Line s.r.o. sú postavené na širokej škále dostupných hardvérových a softvérových platforiem s možnosťou vytvorenia úplne novej systémovej infraštruktúry, alebo plnej integrácie do existujúceho prostredia.

K spokojnosti našich zákazníkov prispievajú atribúty ako stabilita, bezpečnosť, vysoká dostupnosť a podpora implementovaných riešení, ktoré svojim dizajnom a spôsobom nasadenia patria k špičke z technologického a projektového hľadiska. Zárukou kvality riešenia je úzka spolupráca s poprednými dodávateľmi hardvérových aj softvérových komponentov akými sú: HP, IBM, RedHat, Novell, Microsoft, VMware, Polyserve a iné.

Kompletné zabezpečenie dodávky hardware, inštalácia a konfigurácia systémov a aplikácií

Komplexná dodávka HW platformy, inštalácie a konfigurácia HW vybavenia, inštalácia operačných systémov a aplikácií Microsoft:

  • Windows server
  • doménové služby, DNS
  • Aplikácie: Exchange server, ISA server, WEB služby a ostatné produkty a služby, vrátane vybraných produktov tretích strán.
  • Služba zabezpečuje portfólio produktov určených pre veľké organizácie ako aj produkty určené stredným a menším organizáciám"

Služby týkajúce sa nasadenia serverov a aplikácií

  • nasadeniu operačných systémov Microsoft, špecifikácia vhodného HW vybavenia, návrh topológie serverov, Windows domény, spracovanie manuálu nasadenia serverov a pracovných staníc,...
  • Správa serverov:

    • Udržovanie predpísaného stavu HW a SW na serveroch
    • Správa užívateľských účtov
    • Zabezpečenie bezpečnostných politík
    • Vzdialený dohľad
    • Zálohovanie dát
    • Monitoring a profylaktika

    Podpora prevádzky serverov a aplikácií

    • Komplexná starostlivosť o prostredie serverov a pracovných staníc, pravidelný monitoring serverov, riešenie neštandardných stavov, zabezpečenie aktuálnosti systémov, autopmatizovaný monitoring pre rozsiahlejšie systémy

    Virtualizácia

    • Konzultácie k nasadeniu Virtualizácie, poradenstvo pri výbere vhodnej HW a SW infraštruktúry, poradenstvo pri výbere serverov na virtualizáciu, spracovanie plánu nasadzovania.

    Užívateľská podpora

    • telefonická, emailová a personálna podpora užívateľov
    IT outsourcing

    Zatiaľ čo organizácie zameriavajú svoje zdroje na získavanie poznatkov o svojom vlastnom podnikaní, postupne viac a viac pretransformovávajú svoju organizačnú štruktúru zabezpečujúcu špecializované funkcie či postupy na poskytovateľov špecializovaných služieb. Spoločnosť BSC Line, ako poskytovateľ outsourcingu komplexných služieb, pomáha transformovať prevádzky a procedúry organizácií na celom území SR.

    Naši odborníci spolupracujú so zákazníkmi na zadefinovaní ich potrieb, cieľov a zraniteľných miest v organizačných otázkach. Následne poskytneme na mieru šité, nákladovo efektívne outsourcingové riešenia IT, ktoré bude v súlade s ich obchodnou činnosťou a cieľmi, aby sme im tak pomohli eliminovať nadbytočné pracovné miesta, redukovať zložitosť, znížiť náklady, zlepšiť obdobia životných cyklov a podporiť schopnosť dodávať služby.

    Spoločnosť BSC Line ako súčasť svojho portfólia služieb infraštruktúry poskytuje celú škálu bezpečnostných služieb, ktoré pomôžu klientom vyhodnotiť ich informačné riziká, navrhnúť a zrealizovať dômyselné bezpečnostné riešenia a ochrániť ich pred kybernetickými útokmi.

    Poskytujem outsorcing v nasledovných oblastiach:

    • outsourcing projektového tímu - klient sám riadi projekt a dodávateľ poskytuje skúsený a zohraný implementačný tím,
    • outsouring infraštruktúry IT - ide o služby spojené s prevádzkou infraštruktúry, od podpory prevádzky počítačovej siete, cez správu a administráciu serverov až po možnosť prevádzky väčšiny infraštruktúry z miesta poskytovateľa služby
    • outsourcing vývoja a prevádzky aplikácie - aplikácie môžu byť prevádzkované buď v prostredí klienta a dodávateľ zabezpečuje ich administráciu, údržbu a podporu, alebo aplikácie môžu byť prevádzkované a udržiavané priamo z priestorov dodávateľa,
    • outsourcing rozvoja IT systémov - dodávateľ sa stáva strategickým partnerom klienta a navrhuje stratégiu IT, vyberá spoločne s klientom najvhodnejšie riešenie, riadi implementáciu a následne zabezpečuje podporu prevádzky. V tomto stupni je poskytovateľ outsourcingu zodpovedný aj za riadenie subdodávateľov jednotlivých systémov,

    Služby, ktoré poskytujeme v oblasti IT outsourcingu:

    • konzultácie
    • migrácia IT infraštruktúry
    • administrácia WIN, UNIX a DB prostredia
    • ladenie a troubleshooting IT infraštruktúry
    • body leasing
    • servis HW a SW
    • Service Desk (L1)
    • správa a údržba IT infraštruktúry (L2/L3)
    • monitoring IT infraštruktúry
    • profylaktika IT infraštruktúry
    • release a deployment manažment
    • riadenie tretích strán

    Výber firmy, ktorá bude poskytovať outsourcingové služby je zložitý proces. Vzhľadom k dlhodobému vzťahu, ktorý medzi klientom a dodávateľom služby vznikne hraje kľúčovú úlohu pri výbere outsourcingového partnera stabilita dodávateľa, jeho filozofia, schopnosť porozumenia klientovi a schopnosť pružne reagovať na zmeny a požiadavky klienta.

    PC siete a infraštruktúra

    Zabezpečujeme komplexnú dodávku počítačových sietí, od návrhu sieťového riešenia, dodávky a realizácie, až po samotnú správu siete.

    Návrh počítačovej siete

    • návrh a projekcia slaboprúdových rozvodov (počítačovej siete)
    • projekt a analýza systému štruktúrovanej kabeláže - PC siete, telefónne rozvody
    • technické a výkresové spracovanie projektu

    Realizácia pasívnej časti pc siete:

    • inštalácia metalických a optických dátových rozvodov na báze Ethernetu a optiky
    • lištovanie, zaťahovanie káblových systémov, montáž dátových rozvádzačov (rack) a zásuviek
    • certifikačné meranie a testovanie dátových rozvodov
    • ralizácia optickej kabeláže a optických zvarov

    Realizácia aktívnej časti počítačovej siete:

    • inštalácia aktívnych prvkov počítačovej siete (switch, router, firewall...)
    • nastavenie aktívnych prvkov siete k dosiahnutiu optimálneho výkonu v prostredí LAN/WAN
    • zabezpečenie prepojenia LAN sietí
    • manažment LAN/WAN sietí
    • riešenie bezpečnosti počítačových sietí (Firewall, IDS)
    • konzultačná činnosť, užívateľská podpora a školenia
    • nastavenie šifrovaných VPN spojení medzi pobočkami

    Správa siete (počítačových sietí):

    • pravidelná starostlivosť a správa firemnej siete (LAN)
    • pravidelná kontrola nastavení aktívnych prvkov počítačovej siete + dodatočné nastavenia
    • aktualizácia firmwaru na jednotlivých aktívnych prvkoch pc sietí
    • riešenie záručných a pozáručných problémov sieťových komponentov
    • stály monitoring aktívnych prvkov siete + sms notifikácie o výpadkoch
    • správa bezdrôtovej siete WiFi
    • zabezpečenie lokálnych počítačových sietí

    Bezpečnosť

    • Poznáte zraniteľné miesta vašich počítačových systémov a dokážete ich odhaliť skôr, ako ich niekto zneužije?
    • Chcete vedieť, čo vám dnes cez internet reálne hrozí?
    • Viete, že väčšie nebezpečenstvo vám hrozí od interných ľudí, ktorých k systému dobrovoľne pripustíte?
    • Chcete mať istotu, že ste pred týmito hrozbami účinne chránení?

    Spoločnosť BSC Line patrí medzi odborníkov v oblasti IT bezpečnost. Získali sme partnerstvá svetových lídrov v bezpečnostných technológiách a zaoberáme sa poskytovaním riešení a implementáciou produktov v oblasti bezpečnosti, dostupnosti a manažovania IT infraštruktúry. Bezpečnostné partnerstvá na vysokej úrovni udržiavame so svetovými lídrami – sme McAfee SecurityAlliance Premier Partnerom a ESET Gold Partnerom.

    Pre nasich zákazníkov zanalyzujeme súčasný stav, ich požiadavky a potreby a poradíme ako zaistiť používanie najlepších bezpečnostných praktík a riešení v celej firme kompletným bezpečnostným posudzovaním, plánovaním a návrhom. Pomáhame tak vytvárať stratégie pre riadenie a znižovanie rizík za účelom ochrany informačných aktív, ktoré sú kritické pre podnikanie. Medzi nami realizovanými službami sú riešenia pre základné posúdenie rizík bezpečnosti informácií, vypracovanie bezpečnostnej politiky, systémy reakcie na incidenty a zotavenia, a taktiež posúdenie zraniteľnosti.