Outsourcing

Zatiaľ čo organizácie zameriavajú svoje zdroje na získavanie poznatkov o svojom vlastnom podnikaní, postupne viac a viac pretransformovávajú svoju organizačnú štruktúru zabezpečujúcu špecializované funkcie či postupy na poskytovateľov špecializovaných služieb. Spoločnosť BSC Line, ako poskytovateľ outsourcingu komplexných služieb, pomáha transformovať prevádzky a procedúry organizácií na celom území SR.

Naši odborníci spolupracujú so zákazníkmi na zadefinovaní ich potrieb, cieľov a zraniteľných miest v organizačných otázkach. Následne poskytneme na mieru šité, nákladovo efektívne outsourcingové riešenia IT, ktoré bude v súlade s ich obchodnou činnosťou a cieľmi, aby sme im tak pomohli eliminovať nadbytočné pracovné miesta, redukovať zložitosť, znížiť náklady, zlepšiť obdobia životných cyklov a podporiť schopnosť dodávať služby.

Spoločnosť BSC Line ako súčasť svojho portfólia služieb infraštruktúry poskytuje celú škálu bezpečnostných služieb, ktoré pomôžu klientom vyhodnotiť ich informačné riziká, navrhnúť a zrealizovať dômyselné bezpečnostné riešenia a ochrániť ich pred kybernetickými útokmi.

Poskytujem outsorcing v nasledovných oblastiach:

 • outsourcing projektového tímu - klient sám riadi projekt a dodávateľ poskytuje skúsený a zohraný implementačný tím,
 • outsouring infraštruktúry IT – ide o služby spojené s prevádzkou infraštruktúry, od podpory prevádzky počítačovej siete, cez správu a administráciu serverov až po možnosť prevádzky väčšiny infraštruktúry z miesta poskytovateľa služby.
 • outsourcing vývoja a prevádzky aplikácie - aplikácie môžu byť prevádzkované buď v prostredí klienta a dodávateľ zabezpečuje ich administráciu, údržbu a podporu, alebo aplikácie môžu byť prevádzkované a udržiavané priamo z priestorov dodávateľa,
 • outsourcing rozvoja IT systémov – dodávateľ sa stáva strategickým partnerom klienta a navrhuje stratégiu IT, vyberá spoločne s klientom najvhodnejšie riešenie, riadi implementáciu a následne zabezpečuje podporu prevádzky. V tomto stupni je poskytovateľ outsourcingu zodpovedný aj za riadenie subdodávateľov jednotlivých systémov,

Služby, ktoré poskytujeme v oblasti IT outsourcingu:

 • konzultácie
 • migrácia IT infraštruktúry
 • administrácia WIN, UNIX a DB prostredia
 • ladenie a troubleshooting IT infraštruktúry
 • body leasing
 • servis HW a SW
 • Service Desk (L1)
 • správa a údržba IT infraštruktúry (L2/L3)
 • monitoring IT infraštruktúry
 • profylaktika IT infraštruktúry
 • release a deployment manažment
 • riadenie tretích strán

Výber firmy, ktorá bude poskytovať outsourcingové služby je zložitý proces. Vzhľadom k dlhodobému vzťahu, ktorý medzi klientom a dodávateľom služby vznikne hraje kľúčovú úlohu pri výbere outsourcingového partnera stabilita dodávateľa, jeho filozofia, schopnosť porozumenia klientovi a schopnosť pružne reagovať na zmeny a požiadavky klienta.