O spoločnosti

BSC Line je spoločnosť poskytujúca služby a riešenia v informačných technológiách. V súčasnej dobe zamestnáva viac ako 30 interných a externých zamestnancov. Jej konzultanti aplikujú odborné poznatky pri poradenstve, systémovej integrácii, outsourcingu, infraštruktúre a serverovej technike.

Spoločnosť BSC Line poskytuje zákazníkom end-to-end services, aby tak pomohla svojím klientom zlepšiť ich konkurencieschopnosť a efektivitu na domácom a zahraničnom trhu. Navrhujeme, budujeme a manažujeme kritické IT systémy a riešenia pre spoločnosti a organizácie. Spoločne riadime a pomáhame zákazníkom vytvárať bezpečné prevádzky.

Naše služby

Spoločnosť BSC Line poskytuje zákazníkom end-to-end services, aby tak pomohla svojím klientom zlepšiť ich konkurencieschopnosť a efektivitu na domácom a zahraničnom trhu. Navrhujeme, budujeme a menežujeme kritické IT systémy a riešenia pre spoločnosti a organizácie. Spoločne riadime a pomáhame zákazníkom vytvárať bezpečné prevádzky.

Naše technológie

Spoločnosť BSC Line navrhuje a konfiguruje podnikové servre s doplnkovými produktami, ktoré sú určené na prevádzku v kritickom prostredí a intenzívneho množstva spracovania transakcií. BSC Line prináša dlhodobú skúsenosť a mnohé technologické riešenia a schopnosti na trhu podnikových serverových technológií. Spoločnosť BSC Line poskytuje technológie, ktoré organizácie potrebujú pre vytvorenie agilnej „real time“ IT infraštruktúry, ktorá dokáže dynamicky využiť výpočtové zdroje v reálnom čase v závislosti od podnikateľských požiadaviek zákazníka.

Naše strategické programy

Spoločnosť BSC Line si vybudovala KNOW-HOW a cielené riešenia vo všetkých týchto piatich vysoko stúpajúcich oblastiach:

1.Bezpečnosť podnikov

Riešenia bezpečnosti podnikov ponúkané našou spoločnosťou BSC Line umožňuje organizáciám rozpoznať, porozumieť a osloviť zraniteľné miesta bezpečnosti vo svojich prevádzkach. Radíme organizáciám aká miera zabezpečenia je pre nich „postačujúca“ a dodávame bezpečné riešenia, na ochranu IT infraštruktúry a aktív. Schopnosť „vidieť“ do svojich operácií pomáha našim klientom usporiadať svoje rizikové investície do zabezpečenia, a sústrediť sa viac na dosahovanie svojich strategických cieľov a poslania.

2.Outsourcingové riešenia

Outsourcing je stále jedným z najrýchlejšie rozvíjajúcich sa segmentov na trhu služieb. Ako sme už skôr uviedli, spoločnosť BSC Line má dobrú pozíciu na to, aby vďaka jeho komplexnej expertíze a cieleným riešeniam pre outsourcing aplikácií a riadených služieb, IT outsourcingu a službám technickej podpory a údržby z nej mohla ťažiť. V kombinácii s odbornými poznatkami real-time infraštruktúry ponúkame našim klientom silné outsourcingové riešenia.

3.Riešenia Open Source

Open source riešenia v súčasnosti predstavujú dynamicky rastúcu oblasť IT trhu. BSC Line a verejný sektor odhaľujú výhody, ktoré možno prostredníctvom open source produktov dosiahnuť napr. znížením nákladov na infraštruktúru a SW či značné zlepšenia týkajúce sa flexibility. Tento stúpajúci trend je pre BSC Line znamením, že riešenia open source pomáhajú našim klientom viac vnímať hodnoty prameniace zo súčasnej a budúcej infraštruktúry, tradičných softvérov a iných IT aktív. Máme bohaté poznatky o všetkých významných open source komponentoch vrátane MySQL, PostgreSQL, Apache, Alfresco, Linux; silné schopnosti v SOA týkajúce sa existujúcich a nových aplikácií. BSC Line úspešne integruje open source servre, middleware, databázy a komerčné softvéry do end-to-end balíka, aby podporil operácie s kritickými úlohami. Naše špecifické riešenia zahŕňajú:

  • Open source architektonické služby
  • Open source riešenia bezpečnosti
  • Open source riešenia podpory